Kontrastmarkering för tillgänglighetsanpassning

Ytskiktet på Kontrastmarkeringen är tillverkat med halkskydd och är slitstarkt för att det ska hålla under många år. Finns i svart och vit för att passa dina önskemål. 

Kontrastmarkeringar används för att underlätta för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Vi tillverkar och säljer kontrastmarkeringar för inomhusbruk i form av runda och rektangulära markeringar.

Söker ni efter en helhetslösning inom området tillgänglighetsanpassning har vi ett samarbete med Evacuare AB som specialiserat sig på just detta område, hos dem får ni hjälp med alla typer av tillgänglighetsanpassning både inomhus och utomhus, läs mer på www.evacuare.se

Infotext Boverkets byggregler kontrastmarkering

I Boverkets byggregler kan man läsa följande information;

Viktiga målpunkter i byggnader liksom gångytor, trappor och ramper samt manöverdon ska vara lätta att upptäcka och hitta fram till även för bland annat synsvaga, blinda, personer med utvecklingsstörning, personer med demenssjukdom eller personer med andra orienteringssvårigheter.

Exempel på viktiga målpunkter i byggnader är entrédörrar och hissdörrar, samt i publika lokaler, receptionsdiskar, toalettdörrar, dörrar i och till utrymningsvägar och informationsställen.

I publika lokaler bör det finnas logiska ledstråk som leder mellan utvalda målpunkter. På öppna ytor i till exempel stationsbyggnader, terminaler, receptioner och foajéer bör sammanhängande taktila och visuella ledstråk finnas. Ledytor i golvet kan ordnas med avvikande material och med ljushetskontrast.

Logiska färgsystem underlättar orienteringen för personer med utvecklingsstörning eller andra orienteringssvårigheter.

Ramper ska vara lätta att upptäcka och hitta fram till. Kontrast mot omgivningen kan åstadkommas med avvikande material och ljushet.

I publika lokaler som har fler än ett plan med toaletter för allmänheten bör minst en toalett på varje sådant plan vara tillgänglig och användbar. Den tillgängliga och användbara toaletten bör ha kontrastmarkeringar.

Läs mer på https://www.boverket.se/sv/PBL...

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.