Skolmaterial och slöjdskyltar

Instruktioner för t ex slöjd, värmeutrymmen och svetsning. Skydds- och hanteringsinstruktioner i plast i storleken A4. Instruktionen placeras tydligt vid maskinen så att brukaren/eleven lätt kan ta till sig de instruktioner som gäller för maskinen

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.